Kem chống nắng vật lý- tăng cường hàng rào bảo vệ da Mild Care Suncream SPF 50+/ PA++++ - Cell Fusion C Expert

Số lượng còn: 100
780.000₫
Kem Chống Nắng Vật Lý- Tă.ng Cườ.ng Hàng Rào B.ảo V.ệ Da Mild Care Suncream SPF 50+/ PA++++ - Cell Fusion C Expert Thương hiệu: Cell Fusion C Xuất xứ: Hàn Quốc Thành phần: – Zinc Oxide: Do k.hả nă.ng kh.áng viê.m vượt trội nên được s.ử d.ụng trong nhiều loại thu.ốc; Gi.ảm ng.ứa/ phát ban; B.ảo v.ệ/ là.m dị.u d.a – Panthenol (Vitamin B5): Ch.ất g.iữ ẩm, mang lại c.ảm gi.ác sá.ng m.ịn, với đặ.c tí.nh là.m d.ịu d.a. – C.huỗi Ceramide dà.i: Tươ.ng đồn.g với lipid d.a hơ.n Ceramide NP; Hi.ệu qu.ả tu.yệt v.ời trong việc c.ải thi.ện hàng rào bả.o v.ệ da Công dụng: – Chố.ng tia UVA/UVB ph.ổ rộ.ng nhất – Là.m d.ịu da h.ư t.ổn bởi tia UV (làm dịu da ửng đỏ) – Khá.ng viê.m/ khá.ng kh.uẩn là.m dị.u / bả.o v.ệ – C.ải th.iện hàng rào b.ảo v.ệ da b.ị h.ư t.ổn do tác nhân ng.oại cả.nh Đối tượng s.ử dụ.ng: Dù.ng cho m.ọi lo.ại d.a. Cách dùng: Sau các bước chă.m só.c da, lấy một lượng vừa đủ vỗ nhẹ đều trê.n d.a, không chà xát mạnh. Vỗ nhẹ ma.ng lạ.i hiệ.u q.uả b.ảo v.ệ da ca.o h.ơn. Quy cách: Chai 50ml NSX & HSD: 30 tháng kể từ ngày sả.n xu.ất. Bảo quản: Đóng nắp kỹ sau khi s.ử dụn.g, để nơi kh.ô rá.o, trán.h ánh nắ.ng trự.c ti.ếp.
0767171391 Hỗ trợ 8h - 21h tất cả các ngày

Kem Chống Nắng Vật Lý- Tă.ng Cườ.ng Hàng Rào B.ảo V.ệ Da Mild Care Suncream SPF 50+/ PA++++ - Cell Fusion C Expert
Thương hiệu: Cell Fusion C
Xuất xứ: Hàn Quốc
Thành phần:
– Zinc Oxide: Do k.hả nă.ng kh.áng viê.m vượt trội nên được s.ử d.ụng trong nhiều loại thu.ốc; Gi.ảm ng.ứa/ phát ban; B.ảo v.ệ/ là.m dị.u d.a
– Panthenol (Vitamin B5): Ch.ất g.iữ ẩm, mang lại c.ảm gi.ác sá.ng m.ịn, với đặ.c tí.nh là.m d.ịu d.a.
– C.huỗi Ceramide dà.i: Tươ.ng đồn.g với lipid d.a hơ.n Ceramide NP; Hi.ệu qu.ả tu.yệt v.ời trong việc c.ải thi.ện hàng rào bả.o v.ệ da
Công dụng:
– Chố.ng tia UVA/UVB ph.ổ rộ.ng nhất
– Là.m d.ịu da h.ư t.ổn bởi tia UV (làm dịu da ửng đỏ)
– Khá.ng viê.m/ khá.ng kh.uẩn là.m dị.u / bả.o v.ệ
– C.ải th.iện hàng rào b.ảo v.ệ da b.ị h.ư t.ổn do tác nhân ng.oại cả.nh
Đối tượng s.ử dụ.ng:
Dù.ng cho m.ọi lo.ại d.a.
Cách dùng:
Sau các bước chă.m só.c da, lấy một lượng vừa đủ vỗ nhẹ đều trê.n d.a, không chà xát mạnh. Vỗ nhẹ ma.ng lạ.i hiệ.u q.uả b.ảo v.ệ da ca.o h.ơn.
Quy cách:
Chai 50ml
NSX & HSD:
30 tháng kể từ ngày sả.n xu.ất.
Bảo quản:
Đóng nắp kỹ sau khi s.ử dụn.g, để nơi kh.ô rá.o, trán.h ánh nắ.ng trự.c ti.ếp.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: